Najniższe wynagrodzenie w 2013

portfelMinimalna pensja wyniesie 1600 zł
Rząd proponuje, aby w przyszłym roku minimalna pensja wynosiła 1600 zł, czyli wzrosła o 100 zł.

Byłoby to 42,5 proc. prognozowanego przez resort finansów przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej na ten rok. Obecnie wynagrodzenie minimalne wynosi 1500 zł.

Co to oznacza dla pracownika i pracodawcy? Osoba, której wynagrodzenie brutto wynosi obecnie 1 500 zł zarabia „na rękę” 1111,86 zł. Po podwyżce pracownikowi zostałoby 1 181,38 zł, czyli o 69,52 zł więcej. Czyli w 2013 r. pracownik zyskałby 834 zł rocznie.

Z tej zmiany zadowoleni nie będą prawdopodobnie pracodawcy, ponieważ ich obciążenia wzrosną. A już dzisiaj stanowią jedną z najczęściej wskazywanych przeszkód w rozwoju firm i zwiększaniu zatrudnienia. Dla przedsiębiorcy, który zatrudnia pracownika i płaci mu pensję minimalną, czyli 1500 zł brutto, łączny koszt jego zatrudnienia wynosi 1811,10 zł. Jeśli pensja wzrosłaby, tak jak proponuje rząd, obciążenie pracodawcy zwiększyłoby się do 1931,84 zł, czyli o 120,74 zł. W skali roku oznaczałoby to koszt większy o 1449 zł na jednego pracownika.

Takie propozycje Rada Ministrów przedstawi Komisji Trójstronnej do spraw Społeczno-Gospodarczych. Dlatego decyzja rządu oznacza, że w przyszłym roku wynagrodzenie minimalne wzrośnie co najmniej o 100 zł. Bowiem efektem prac Komisji Trójstronnej, może być większa podwyżka.  Na ostateczne uzgodnienie tej kwestii Komisja ma czas do 15 lipca.

Ministrowie opowiedzieli się również za pozostawieniem zwiększenia wskaźnika waloryzacji emerytur i rent w 2013 r. na ustawowym minimum wynoszącym 20 proc. realnego wzrostu przeciętnego wynagrodzenia w 2012 r.

Przedstawiając tę propozycję wzięto pod uwagę: sytuację finansów publicznych, w tym Funduszu Ubezpieczeń Społecznych; potrzebę podejmowania działań służących racjonalnemu schodzeniu z deficytu sektora finansów publicznych; cel obecnie realizowanej polityki rządu, którym jest zlikwidowanie nadmiernego deficytu sektora instytucji rządowych i samorządowych w 2012 r., a następnie kontynuowanie konsolidacji fiskalnej i osiągnięcie celu budżetowego w 2015 r.

Źródło: Centrum Informacyjne Rządu

Minimalne wynagrodzenie w 2013r. wzrośnie

Archiwum - Wiadomości